Ukrainian tryzub

Гляньте новий вебсайт
See new website
Voir le nouveau site Web

www.mfa.gov.ua/canadaUkrainian flag

Consular Section

331 Metcalfe Street
Ottawa, Ontario K2P 1S3
Tel. (613) 230-8015
Fax (613) 230-2655

Про правовий статус закордонних українців


Відповідно до Закону України „Про правовий статус закордонних українців”, закордонний українець - це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України, а українське етнічне походження - це належність особи або її предків до української нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження.
Умовами надання особі статусу закордонного українця (стаття 3 Закону) є:
Звертаємо увагу заявників, що, відповідно до частини 1 статті 2 Закону України „Про громадянство України”, громадянин України, який набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, у правових відносинах з Україною визнається лише громадянином України. Таким чином, згадана категорія громадян юридично не підпадає під дію Закону України „Про правовий статус закордонних українців”.
Відповідно до Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. за № 1531, особа, яка виявила бажання набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву за встановленою формою Міністерству закордонних справ України, за кордоном – дипломатичній установі України.
Заява про надання статусу закордонного українця подається до дипломатичної установи України заявником безпосередньо або надсилається поштою. У заяві у графі „країна постійного проживання” необхідно вказати повну адресу заявника, а також контактну інформацію: номер телефону або факсу, електронну адресу.
До заяви про надання статусу закордонного українця додаються:
За інформацією Державного казначейства України (The State Treasury of Ukraine, 01014, Kyiv-14, Bastionna str. 6), на ім’я останнього у ВАТ „Укрексімбанк” м. Київ (THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, SWIFT CODE: EXBSUAUX, GORKOGO STR. 127, KIEV, UKRAINE) відкрито мультивалютний рахунок № 2513101284489, на який, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця” від 17 листопада 2004 року № 1531, заявники повинні вносити плату за оформлення і видачу посвідчення закордонного українця у розмірі 10 доларів США (код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют: 840/USD). При цьому слід мати на увазі, що заявники за власний рахунок сплачують банківську комісію за перерахування вказаної суми на рахунок Державного казначейства України.
При надсиланні документів до консульського відділу прохання використовувати тільки конверти Express Post Mail, Priority Mail, regular Mail.

До документів може додаватися характеристика-клопотання громадської організації закордонних українців, членом якої є заявник.

Звертаємо увагу на те, що:
Остаточне рішення про належність особи до закордонних українців та надання або відмову у надання їй такого статусу прийматиме Національна комісія з питань закордонних українців у термін до 90 днів з дня реєстрації заяви у Національній комісії.

Усі питання, пов’язані з розглядом Національною комісією з питань закордонних українців заяв, прийняттям відповідних рішень, отриманням посвідчень (копій рішень Нацкомісії про відмову у наданні статусу закордонного українця) тощо врегульовані Законом України „Про правовий статус закордонних українців”, постановами Кабінету Міністрів України „Про утворення Національної комісії з питань закордонних українців” та „Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця”.


Національна комісія з питань закордонних українців


2005 02 08