Назва дослідження
Title
Політичний портрет України та вибори до Верховної Ради України

A Political Portrait of Ukraine and Elections to the Supreme Council of Ukraine.

Ключові слова
Key words
участь у виборах, оцінка виборчих систем, зовнішньополітичні орієнтації, політична діяльність, політична свідомість, політична довіра, політичні лідери, перехід до ринкової економіки.

Participation in Elections, Evaluation of Electoral Systems, Foreign Political Orientations, Political Activity, Political Consciousness, Political Trust, Political Leaders, Transition to Market Economy.

Країна
Country
Україна

Ukraine

Автор
Author
д.ф.н. Є.І. Головаха, Фонд "Демократичні ініціативи".

Dr. E. Golovakha - Democratic Initiatives Foundation.

Організації, що збирали дані
Polling data
Фонд "Демократичні ініціативи" - 252021, Україна, Київ, вул.Шовковична, 12

Democratic Initiatives Foundation - Ukraine, 252021, Kyiv, Shovkovychna, 12

Час проведення дослідження
Date
11-23 березня 1994 р.

March 11-23, 1994.

Генеральна сукупність
Population
громадяни віком понад 18 років, що не перебувають на даний момент у лікарні або в ув’язненні та не проходять строкову військову службу

18+ year old citizens who are not currently in hospital, jail, or active military service.

Вибірка
Sample
випадковий маршрутний метод. Опитувався респондент з найближчим до дня опитування днем народження. Помилка репрезентативності за основними соціально- демографічними показниками не перевищує 2.5%.

Random route sample where individuals were selected. The respondents were selected by the most recent birthday. The bias does not exceed 2.5 percent.

Обсяг вибірки
Sample size
1200 респондентів

1200 respondents.

Метод збирання даних
Data collecting
анкетування, спеціально навчені непрофесійні інтерв’юери, контроль 10 відсотків.

Face to face interviews. Part-time interviewers, 10 percent control is employed.