31: ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ, ВЛАСНІСТЬ, ПІДПРИЄМНИЦТВО

 •  311: Економічна система, економіка (загалом) (знайдено: 3)
 •  312: Капіталізм, ринкова економіка (знайдено: 23)
 •  313: Соціалістична (планова, адміністративна) економіка (знайдено: 12)
 •  314: Змішана економіка, регульований ринок (знайдено: 1)
 •  315: Форми власності (державна, приватна та ін.) (знайдено: 29)
 •  316: Приватизація (ваучерна та ін.), роздержавлення (знайдено: 100)
 •  317: Бізнес, підприємництво (знайдено: 197)
 •  310: Інше
 •  32: СТАН ЕКОНОМІКИ, ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА І РЕФОРМИ

 •  321: Стан економіки (загальна оцінка) (знайдено: 65)
 •  322: Економічний розвиток спад, застій, криза, зростання (знайдено: 101)
 •  323: Економічні реформи, ринкові реформи (знайдено: 111)
 •  324: Економічна політика: програми, укази, закони (знайдено: 34)
 •  325: Економічні показники (ВНП, Національний доход тощо)
 •  326: Економічна свідомість і просвіта (знайдено: 4)
 •  320: Інше (знайдено: 1)
 •  33: ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТ, ЦІНИ, ПОДАТКИ

 •  331: Гроші, валютні курси, грошова реформа (знайдено: 7)
 •  332: Державний бюджет, доходи та видатки (знайдено: 2)
 •  333: Податки, податкова політика, податкові служби (знайдено: 24)
 •  334: Ціни, інфляція, купівельна спроможність (знайдено: 76)
 •  335: Фінансові установи: банки, біржі, трасти тощо) (знайдено: 11)
 •  336: Фінансові операції (вклади, кредити, позики тощо) (знайдено: 60)
 •  337: Цінні папери (облігації, акції тощо) (знайдено: 130)
 •  330: Інше
 •  34: СФЕРИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 •  341: Промисловість (знайдено: 36)
 •  342: Сільське господарство (знайдено: 72)
 •  343: Торгівля та сфера обслуговування (знайдено: 27)
 •  344: Транспорт і зв'язок
 •  345: Будівництво
 •  346: Видобуток сировини, корисних копалин
 •  347: Комунальне господарство
 •  348: Маркетинг, реклама, посередництво
 •  349: Тіньова економіка
 •  340: Інше
 •  35: ПРАЦЯ І ПРОФЕСІЯ, РОБОТА І БЕЗРОБІТТЯ, ПРОФСПІЛКИ

 •  351: Ставлення до праці й роботи (загальна оцінка, задоволеність) (знайдено: 4)
 •  352: Умови, зміст і продуктивність праці (знайдено: 62)
 •  353: Спеціальність, кваліфікація (знайдено: 4)
 •  354: Вибір професії та професійна орієнтація (знайдено: 2)
 •  355: Професійна підготовка, зміна професії (знайдено: 19)
 •  356: Зайнятість і безробіття (знайдено: 84)
 •  357: Приробітки, робота за сумісництвом (знайдено: 27)
 •  359: Захист економічних інтересів, профспілки (знайдено: 123)
 •  350: Інше
 •  36: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 •  361: Міжнародні економічні співтовариства, організації (знайдено: 3)
 •  362: Міждержавні економічні стосунки, угоди (знайдено: 25)
 •  363: Міжнародна торгівля, експорт-імпорт
 •  364: Міжнародний туризм, обмін досвідом
 •  365: Економічні санкції, обмеження (знайдено: 1)
 •  366: Кредити та інвестиції (знайдено: 41)
 •  367: Економічна допомога, гуманітарна допомога (знайдено: 48)
 •  360: Інше
 •  37: РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 •  371: Матеріальний добробут (загальна оцінка) (знайдено: 197)
 •  372: Зарплата, особистий доход, сімейний доход (знайдено: 139)
 •  373: Бідність, безпека (забезпеченість), добробут (знайдено: 3)
 •  374: Мінімальна зарплата, споживчий бюджет (знайдено: 89)
 •  375: Житло, власність (знайдено: 221)
 •  376: Захист бідних, державна підтримка, програми (знайдено: 41)
 •  377: Філантропія, спонсорство (знайдено: 4)
 •  370: Інше
 •  30: ІНШЕ (знайдено: 1)