Нові  Видання   

Голодомор. Дві П’єси. Київ:  Смолоскип, 2008. 112 стор.

 У видавництві “Смолоскип” появилася збірка п’єс про Голодомор. До цієї збірки ввійшли дві п’єси: одна – авторства очевидця Голодомору Сергія Кокота-Ледянського, написана ще в Україні 1942 року; друга – Богдана Бойчука, створена 1962 року вже в Америці. Лариса Залеська Онишкевич є упорядником/редактором збірки та автором вступної статті “Голодомор у драмі і тема обвинувачення”.

Кокот Ледянський (1906-2000) народився на Київщині і був свідком Голодомору. Він автор кількох п’єс і прозових творів. Після Другої світової війни проживав в околиці Детройту. Богдан Бойчук є співзасновником Нью-Йоркської Групи поетів і автором понад 30 книжок різних жанрів. Він тепер живе у Києві. Л. Онишкевич спеціалізується в українській і порівняльній драмі та є автором численних статей про драму.

“Смолоскип” видає їх у 75-ту річницю геноциду мільйонів українців. Хоча тему Голодомору в нашій літературі не раз знаходимо в поезії та прозі, у драмі – це ще й досі рідкісне явище. Але воно є. Колись уважали, що театральні постановки потрібні для єднання громади, зокрема після великих історичних чи інших потрясінь. Ці п’єси можуть допомогти українцям визнати минуле, яким болючим воно не було б, та йти до майбутнього без ненависти, проте з пам’яттю про втрати.

Книжка появилася за допомогою фінансової підтримки Фонду Людмили і Василя Неліпів (Канада).

Збірку можна замовляти у видавництві (ціна $6.00): Smoloskyp, P.O. Box 561, Ellicott City, MD 21043, USA.

Перевидано книгу про українську еміграцію

Науковим Товариством ім. Шевченка в Україні, Українським Історичним Товариством, Українською Американською Асоціацією Універ-ситетських Професорів та Інститутом дослідження української діаспори Національного Університету “Острозька Академія” за редакцією Любомира Винара та Олега Купчинського перевидано унікальне видання – книгу відомого українського дослідника проф. Симона Наріжного “Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами”. Світова Наукова Рада СКУ підтримала це видання і забезпечила кошти на розсилку книги до наукових бібліотек в Україні та світі.

Праця Симона Наріжного “Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами” (Частина перша. Прага, 1942, ХХ с. + 372 + ССХХХІІ с.) є одним із найбільших творів Симона Наріжного. Ґрунтовно написана, з численними фотографіями (830), вперше вона була видана у 1942 році в Празі як перший том серії “Студії Музею визвольної боротьби України” за кошти значної кількости жертводавців, частина яких (Дмитро і Катерина Антонович, Мих. Антонович, М. та Ю. Добриловські, Н. і Д. Козацькі, З. Мірна, І. Мірчук, П. Россіневич-Щуровський та С. Сірополко) стали й безпосередніми консультантами. Д-р Симон Наріжний у слові “Від автора” згадував, що задум такого видання належав покійному проф. Олександру Лотоцькому, і його планувалося здійснити в Українському Науковому Інституті у Варшаві, але з різних причин це не вдалося тоді реалізувати. Рішення видати книгу належало колективу Музею, а “зорганізував” її видання один із провідних членів Товариства Музею Євген Вировий. Подати велику кількість ілюстрацій як необхідний елемент книги було бажанням автора, яке підтримала значна кількість людей, що передавали для використання і друку унікальні матеріали зі своїх архівів та фотографії. Книга готувалася для збереження здобутків українців у Західній Європі.

Воєнна хуртовина залишила лише кілька примірників видання, яке скоро стало бібліографічним раритетом. Тому у сл. пам. голови НТШ в Україні д-ра Олега Романіва виникла ідея перевидання книги. Ідея була підтримана президентом Українського Історичного Товариства та Української Американської Асоціації Університетських Про-фесорів д-ром Любомиром Винарем і реалізована на початку 2008 року – року 110-річчя автора книги Симона Наріжного.

Видання 2008 року підготовлене як репринтне, але містить важливі додатки. Зокрема, на початку книги подано портрет її автора, переданий відомим українським дослідником зі Словаччини д-ром Миколою Мушинкою. Починає книгу “Вступне слово” д-ра Любомира Винара, в якому він коротко оповів історію підготовки перевидання. У ґрунтовній статті Любомира Винара та Алли Атаманенко, директора Інституту дослідження української діаспори Національного Університету “Острозька Академія”, “Симон Наріжний – дослідник української історії та еміграції”, на основі різноманітних джерел, у тому числі й вперше залучених до наукового обігу, висвітлено біографію вченого, його здобутки в науці та освіті, проблеми, з якими зіткнувся Симон Наріжний у складні періоди свого життя. Зі статті постає цілісний образ відомого дослідника, автора численних наукових досліджень, професора Українського Вільного Університету в Празі, активного діяча Українського Історично-Філологічного Товариства, празького Музею Визвольної Боротьби України та інших наукових установ і товариств.

Завершує книгу уточнений покажчик імен та 232 сторінки ілюстрацій. Ціна книги – 80 американських доларів (з пересилкою). Замовити книгу можна за адресою: P.O. Box 312, Kent, OH 44240, USA.

Важливо, щоб ця фундаментальна праця опинилася на полицях бібліотек в Україні та інших країнах.  

  Пресова служба УІТ