“Дитинство, заметене часом”

В затіненому саду
за колючим дротом ожин,
за дикою рожею,
за роками даремно шукаю
малу дівчинку
з білими косами.

                            Ліда Палій

Українська літературна традиція досить бідна на спогади у їх властивому сенсі. Якщо такі і є, то переважають екстравертивні, хронікальні, натомість мало інтровертивних, інтимних. Спогади Ліди Палій, україномовної поетеси з Канади, “Дитинство, заметене часом” належать до рідкісного в нашій літературі приватного різновиду. Це спогади про 30-ті роки XX ст., про її дитинство у передвоєнному Львові.

Ліда Палій народилася в національно свідомій українській інтелігентській родині: батько, Андрій Палій, був відомим громадським і кооперативним діячем, директором знаменитого галицького “Маслосоюзу”, чи не найуспішнішого українського економічного проекту XX ст.; мати – активісткою  Союзу Українок, заснованого Міленою Рудницькою.

Спогади Ліди Палій є власне спогадами про Львів її дитинства. Звісно, є там і розповідь про село Терпилівку під Тернополем, куди вона дитиною щоліта приїздила до своїх дідуся і бабусі по матері, Карпати, куди виїжджала з батьками відпочивати, як і інші родини української (і польської) інтелігенції того часу. Але топос її дитинства передовсім пов’язаний зі Львовом. Саме Львів був центром світу – раю – її дитинства, а тепер – світу створеного, віртуального.

Минуле у спогадах Ліди Палій, як і в її поезії, – це “сон-країна”, “рожево-кучерява, пропахла ай
страми”, едем, виснуваний “на кінці уяви, на кінці молиов, де сходяться паралелі” і де “в затіненому саду / за колючим дротом ожин, / за роками” залишилася “мала дівчинка з білими косами”. Подібно як у поезії, Ліда Палій відтворює світ минулого з окремих фрагментів, що запали у пам’ять, переважно пов’язаних з кольорами, звуками, запахами. Це світ ілюзій, у який можна пройти, як крізь дзеркало, “погасивши тремтливе світло реальности”. Мабуть, все-таки не реальне, документальне є найціннішим у жанрі спогадів, бо ніколи не можна відділити давноминулі події і факти від їх інтерпретацій, уникнути тиску традиції олітературнення як людського життя, так і самого минулого, а віртуальне, фікційне, образне, бо тільки так можна упіймати-відтворити невловиме – як тінь на стіні печери. Тому спогади Ліди Палій, попри достеменність зображених подій і людей, є передовсім художнім текстом про жінку із складною, як у всього її покоління, долею, про тугу за Батьківщиною, за красою і гармонією світу, які, як і “мала дівчинка з білими косами”, як місто її дитинства, залишилися у далекому минулому.

 Стефанія Андрусів, доктор філологічних наук,
професор, зав. кафедрою української літератури
Люблінського Католицького Університету (Польща
)

 Придбати книжку спогадів Лідії Палій “Дитинство, заметене часом”, можна, зателефонувавши до атворки 416-762-0242 або написавши вістку на електронну пошту palij@sympatico.ca. Ціна – $15 плюс кошт пересилання.