Нова Програма імени Петра Яцика в Україні

Програма дослідження сучасної історії України та суспільства ім. Петра Яцика базуватиметься на основі трьох університетів: Університету Альберти, Українського Католицького Університету та Львівського Національного Універcитету ім. Івана Франка.

 “Уперше в історії Освітньої Фундації Петра Яцика Програма створена між університетами двох країн, двох батьківщин покійного Петра Яцика: Канади – землі нових можливостей і України – де він народився”.

Надя Яцик, президент Фундації

 Д-р Зенон Когут, директор Канадського Інституту Українських Студій (CIUS), Університет Альберти

Як директор Канадського Інституту Українських Студій я хотів би повідомити, який вплив матиме створення нової Програми дослідження сучасної історії України та суспільства ім. Петра Яцика.

Перш за все це укріпить роль КІУСу на Заході як такого, що завжди подає об’єктивну інформацію про Україну та українців, впливає на формування міжнародної думки та служить мостом між Україною і рештою світу.

Усе це було і є можливим через уділення стипендій та ґрантів студентам і науковцям, а також підтримку численних конференцій, наукових та освітніх інституцій, шкіл, музеїв, інтернет-проектів, перекладів, археологічних експедицій, програм обміну та міжнародного партнерства.

По-друге, ця Програма постійно змінюватиме обличчя нашого Інституту. Як відомо, КІУС фокусував свої дослідження здебільшого на середньовічному та ранньому сучасному періодах української історії. Даючи пожертву на заснування Дослідницького Центру при КІУСі, його засновник Петро Яцик висловив надію, що в майбутньому Центр зможе осягнути вивчення також і сучасної історії. Наша нова Програма допоможе зреалізувати ці сподівання, що особливо важливо з огляду на постійні зміни, які відбуваються в українському суспільстві. Здобуття незалежности, побудова демократичного суспільства, Помаранчева революція – усе це підтверджує потребу дослідження сучасної України.

Створення нової Програми також дасть новий поштовх у канадсько-українських відносинах і зміцнить майбутню співпрацю між науковцями не лише Канади та України, а й цілого світу. Програма сучасної історії базуватиметься на основі трьох університетів: двох провідних університетів України – Львівського НаціональногоУніверситету ім. Івана Франка та Українського Католицького Університету і канадського Університету Альберти. Очолюватиме Програму дослідження сучасної історії України та суспільства ім. Петра Яцика, яка розташовуватиметься у Львові, історик міжнародного визнання д-р Ярослав Грицак.

Нова Програма перебирає на себе видання одного з набільш важливих українських історичних журналів – “Україна модерна”, який присвячений історії ХІХ-ХХ століття, а також підтримуватиме обіцяючих молодих істориків та пропагуватиме історичну освіту в українських університетах. Професор Грицак разом із науковцями КІУСу та Центром Яцика, що в Університеті Альберта, разом вибиратимуть теми досдіджень сучасної історії України.

Я хочу висловити свою подяку Освітній Фундації Петра Яцика та особисто Наді Яцик за цей неоціненний дар. Наслідуючи свого батька, успішна у бізнесі та щедрий філантроп, Надя є винятковим зразком співпраці поколінь у пропагуванні української науки і освіти та збереженні української культури та ідентичности.