The Recorded Music

Oi Divchino, Hopak, Ti Moyi Radoschchi, Zavtra, Slava Kobzaryi, Dity Plachut, Cherez Richku, Cherez Hai, Pereyidu, Tebe Zhdu, Son
Vorony, Chlib, Chi Znayesh Ti, Koroleva Ne Pomerla, Na Skriptsi Hrayu, Shche Raz,Nadia Pishla, Doroha, Rospryahaite, Durak, Sertsem i Dusheyu, Dvi Lebidky, De Ye MoyaMila, Teper Mi Hovorymo, Chekannya
Polytika, UkrainAmerica, Kievskiy Express, Smert, Horilka, Slava, Europa, Kinets, Tycha Voda, Zillya Zelenenke, Ya, Tsyhanochka, Dyakuyu i Dobranich


Local Links:

Icon Return to The Ukrainians Page
Icon Return to the Ukrainian Music Page
Icon Return to Culture & Genealogy Page
Icon Return to InfoUkes Home Page


Document Information

Document URL: http://www.infoukes.com/culture/music/ukrainians/music.html

Page layout and design by Orest Dorosh
E-mail: orest@infoukes.com

Copyright © 1996-1997 InfoUkes Inc.
E-mail: webmaster@infoukes.com

Ukes-O-Meter

since Mar 1 1997
InfoUkes Inc.
Suite 185, 3044 Bloor Street West
Etobicoke, Ontario, Canada M8X 2Y8
Tel: (416) 236-4865 Fax: (416) 766-5704

Originally Composed: Tuesday August 20th 1996.
Date last modified: Saturday March 22nd 1997.